OPCIONS

Opció 1 : acció directes

  • Com manifestacions, marxes lentes a l’entrada del col·legi, aparcar malament per que molesti,….

opcions: Trucar a una televisió (tipus España Directo). També quedar a l’Ajuntament un dia i hora concreta,divulgar-ho i aconseguir més gent

Opció 2 : denuncies a presentar a l’Ajuntament o a la Generalitat

  • Intentar incloure als pares del British School, de Escola Bressol i socis del Club Granvia Mar
  • Motiu: per que no s’ha tingut en compte els espais d’aparcament i els problemes de mobilitat en la zona rere les ampliacions del British School

Opció 3: accions a nivell comunitari i més positives

  • Promoure venir en bicicleta i premiar als nens que ho repeteixin un nombre de vegades al mes
  • Crear espais per que les famílies puguin compartir el viatge en cotxe ( “compartir coches o  transporte mejores  RYDES y GOKID”)

Opció 4: demanar millores a l’ajuntament

  • Reclamar una millor xarxa de transport públic per a tota la zona en què es troba ubicat el col·legi: incrementant les línies de bus (potser amb un bus urbà de barri) i millorant la freqüència de pas de la única línia de bus existent (L95).

Opció 5: flexibilitat amb l’horari d’entrada de l’escola

“Els infants d’infantil arriben a l’escola entre les 9 i les 10 del matí, i els de primària entre les 9.00 i les 9.10. Aquesta primera franja del dia està destinada a Ambients Lliures (infantil) i els nens i nenes poden gaudir de l’acompanyament de les seves famílies; els de primària fan espai de grup o circulació entre el mateix nivell”

Opció 6 : queixes a l’Ajuntament  (similar a la opció 2)

  • Cada dia enviar un correu amb fotografia a l’adreça de queies de l’ajuntament, ser constants i cridar l’atenció ( si s’aprovés s’enviaria l’adreça)

 

Opció 7 : demanar un bus escolar o una aplicació per compartir vehicle finançat pel col·legi

  • compartir cotxers: “sistema de car-pooling”