Assemblea AFA 14 de Desembre de 2022 - 16:45h - A la Biblioteca de l'escola

Votacions

Durant la assemblea s' aprovarà l'acta de la assemblea anterior
Durant la assemblea es votarà l'aportació del AFA al Projecte Aire Acondicionat

ORDRE DEL DIA :

1. Lectura i aprovació de l‘acta anterior.

2. Resum i aprenentatges de l’enquesta a les famílies

3. Tancament comptes AFA curs 21/22

4. Projecte Medi Ambient

5. Projecte Aire Acondicionat. Votació aportació AFA

6. Projecte Pati Primaria

7. Torn obert de precs i preguntes

Convocatòries Assemblees AMPA