Assemblea AFA 31 de Maig de 2023 - 17:30h
Google Meets (Via Telemàtica)

Votacions

Durant la assemblea s' aprovarà l'acta de la assemblea anterior
Durant la assemblea es votarà la continuïtat del regal de 6è

ORDRE DEL DIA :

1. Lectura i aprovació de l‘acta anterior.

2. Tancament de comptes a abril 2023

3. Projecte Aire Condicionat

4. Projecte Pati de Primària

5. Regal nens i nenes de 6è i realització de votació relativa a la proposta de que aquest curso sigui lúltim en realitzar aquesta activitat.

6. Torn obert de precs i preguntes

Convocatòries Assemblees AMPA