Funcionament de l'AFA

Sandra porta a terme les tasques administratives de l’AMPA com ara gestió dels emails enviats a ampaescolagarigot@gmail.com, atenció a les famílies en l’oficina de l’AMPA, venda de roba, gestió de la quota i finances amb les entitats bancàries, comptabilitat, pagament de nòmines (monitors) i gestió de rebuts.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

També és la persona encarregada de coordinar el servei d’acollida i permanència; així com la coordinació de l’empresa «El Menú de l’Petit», que s’encarrega de l’espai de migdia i el servei de menjador.Tens 

Sandra porta a terme les tasques administratives de l’AMPA com ara gestió dels emails enviats a ampaescolagarigot@gmail.com, atenció a les famílies en l’oficina de l’AMPA, venda de roba, gestió de la quota i finances amb les entitats bancàries, comptabilitat, pagament de nòmines (monitors) i gestió de rebuts.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

També és la persona encarregada de coordinar el servei d’acollida i permanència; així com la coordinació de l’empresa «El Menú de l’Petit», que s’encarrega de l’espai de migdia i el servei de menjador.Tens 

Tens tota l’información sobre com fer-t’en soci al AFA, la quota annual i forma de pagament a la pàgina: Hazte Socio del AFA! – AFA Escola Garigot

Sandra es la persona encarregada de coordinar el servei de Espai Bon Dia! (acollida) i permanència; així com la coordinació de la empresa «El Menú del Petit», que s’encarrega de l’espai de mitgdia i el servei de menjador.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

Si tens una idea, projecte, o iniciativa nou, contacta am la Junta de l’AFA am un email a ampaescolagarigot@gmail.com

També et pots unir a les comissions existents. Pots visitar les comissions a “Comisiones y Grupos de Trabajo

Funcionament de l'Escola

Pots consultar el Pla de Comunicació de l’Escola Garigot en aquest enllaç: Pla de Comunicació de l’Escola | Escola Garigot (xtec.cat), en el qual trobaràs els telèfons, adreces de correu electrònic i altres vies de comunicació amb les famílies (ClassDojo, agenda, Instagram, web, etc)

El Garigot disposa  de dues portes (al Carrer Aragó 2A) :

  • Porta Principal 
  • Porta Mejador

Franjes horaries:

– Entrada a Classe matí: Segons cile entre 8:50h i 9:00h

– Sortida Classe (si no es queden a menjador): 12:30h

– Entrada a Classe tarda: 15:00h

– Sortida Classe tarda: Segons cicle entre 16:20h i 16:30h

Si, sempre que puguin aparcar-se de manera autònoma.

Les autoritzacions relacionades amb el funcionament de l’escola (medicaments, marxar sol, recollir un nen per anar a metge, piscina …) estan disponibles a la WEB CEIP GARIGOT : Autoritzacions | Escola Garigot (xtec.cat)

Les autoritzacions relacionades amb l’AMPA (Acollida, Menjador, Permanència i Extraescolars) les pots trobar en aquesta mateixa web, a la pàgina “Documents i Enllaços”.

Els nens només poden ser recollits a les 12.30h o a les 16.30h (16:20 o 16:40 segons el curs), en les seves portes assignades, pels seus pares, mares o tutors legals i per les persones autoritzades >> veure formulari “Autorització (a altres persones que no són el tutors/es legals) per recollir un nen/a a les sortides” disponible a la WEB CEIP GARIGOT: Autoritzacions | Escola Garigot (xtec.cat)

Recorda que a partir de 3r els nens poden sortir sols si firmes l’Autorització “Autorització per marxar sol”.

TRUCS i CONSELLS!

Per evitar aglomeracions a les Sortides, una bona opció és autoritzar a totes les famílies amigues del teu curs perquè puguin recollir al teu fill mentre arribes. Una altra opció bona és, que encara que vagis a buscar al teu fill (de 3er d’ara endavant), autoritzar-lo a sortir sol, i quedar amb ell en algun punt de trobada proper.

Sí. Les colònies estan subjectes a la participació d’un percentatge mínim de famílies, i les excursions s’organitzaran segons el pla pedagògic del centre

Sí. L’escola convacarà a les famílies un dia durant les primeres setmanes del curs.

Sí. El tutor convoca a la família segons consideri oportú. La familia pot solicitar tutoria sempre que ho cregui necessari.

ClassDojo serà una eina de comunicació unidireccional de l’escola a les famílies. Tant de notificacions concretes de tutor a la família, com circulars a la classe o a el cicle, com comunicacions generals de tota l’escola. Les fotografies d’activitats o esdeveniments dels nens es publicaran en ClassDojo.