Junta

La Junta coordina el funcionament del AMPA i les diferents commissions i grups de treball que formen les families de l’escola.

La junta actual està formada per:

President/a Javier (Pare de 4rt i P4) Representa el organisme “Junta” i es reuneix periòdicament amb la direcció de la escola.
Vice-President/a (Opcional)  –  –
Tresorer/a Sarai (Mare de 1er) Gestiona els pressupostos de l’AMPA
Secretari/a Aroa (Mare de 4rt) Recaba l’informació i dona de alta les actes a les assemblees i reunions.
Vocals (Opcional e il·limitat)

Vicky; Merche y Yolanda; Silvana; Silvina y Johanna; Eva e Irene

Son les coordinadores de les diferents comissions.


Podeu contactar amb nosaltres mediant el correu electrònic: junta.garigot.ampa@gmail.com

Contacta amb l'AMPA


 

Assemblea Ordinària, Reunions de Junta i Extraordinàries

La junta convoca les Assemblees per exposar als Socis de l’AMPA els projectes del AMPA en curs, els pressupostos, les iniciatives,.. també per recollir idees, inquietuts i necessitats.

És tambè a les Assemblees on es conforma la Junta quan es necessari.

Mínim hi haurà una assamblea al l’any. Trebellem per fer entre 2 i 3 durant el curs escolar.

 

Però la Junta també es reuneix periòdicament per tractar les iniciatives en curs i pot convocar reunions extraordinàries segons les necessitats.

 

A les Assemblees, reunions internes de Junta i reunions extraordinàries sempre s’aixeca un ACTA.