CASAL GARIGOT ESTIU 2020 CANCEL-LAT


COMUNICAT AMPA 11/06/2020

Després d’analitzar els resultats de les enquestes que us demanem emplenar, sentim comunicar-vos que no anem a poder oferir al Casal aquest any.
El principal motiu és que necessitàvem un mínim de participació perquè fos viable i no hem arribat a aquesta xifra. Les limitacions en l’horari, la impossibilitat d’oferir Acollida i permanència, el no poder donar el servei de menjar, sortides i entrades esglaonades … Són massa factors que fan que no ens hàgim pogut adaptar a les necessitats reals de les famílies.
Volem que sapigueu que hem fet tot el que estava al nostre abast per poder oferir-lo, s’han fet reunions, ens hem llegit totes les normatives i havíem parlat amb els monitors, que anaven a fer un curs ofert per l’ajuntament, explicant totes les normes de seguretat que havien de tenir en compte. Però aquesta vegada no ha pogut ser.
Esperem tornar amb més força l’any que ve i esperem veure-us-hi.


A causa de la pandèmia de coronavirus, el casal d’aquest any anava a tenir unes característiques diferents a les habituals. Tot i que finalment no es va a realitzar, us detallem les limitacions amb què comptàvem.
 • Grups de màxim 10 nens/es amb un monitor que estarà sempre amb ells. Aquests grups seran sempre estables i no hi haurà creuament amb altres grups de convivència durant tot el casal.
 • NO hi haurà servei d´acollida, ni permanència ni menjador
 • L’horari serà única i exclusivament de 9:00 a 14:00, amb entrades i sortides esglaonades (tipus 9:00-9:10-9:20 i 13:40-13:50-14:00). En cas d´arribar abans o després de l´hora assignada, haurà d´esperar allunyat de la porta fins que entri el grup que li toca. Les famílies no podran entrar al recinte escolar
 • Cada dilluns s’haurà d’entregar al responsable del grup de convivència la declaració responsable per a la participació del casal (disponible a Documents y Enllaços). La no presentació suposarà que l’infant no pugui assistir al casal. També cal portar el carnet de vacunes al dia.
 • S’hauran de mantenir els 2 metres de distància.
 • En cas de detectar un cas de COVID19, s’haurà d’aïllar a tot el seu grup. Tant monitor/a com nens i nenes no podran participar del casal.
 • Malauradament, en cap cas es podran tornar els diners als afectats directa o indirectament per un cas de COVID19.
 • Durant les activitats s’hauran de reservar 4 m2 per alumne/a
 • Hi haurà un responsable de higiene que s’encarregarà de fer la neteja de les aules i prendre la temperatura a l’entrada i sortida del casal. Les famílies hauran de prendre temperatura a casa i comunicar-la al responsable a la entrada
 • Rentat de mans abans i després de cada activitat o mínim 1 cop cada hora.
 • Els infants hauran de dur obligatòriament una mascareta reutilitzable per fer-ne us quan no es pugui garantir la distància física recomanada. Els pares/mares/tutors hauran de vetllar perquè aquesta estigui en correctes condicions (neteja i desinfecció).
 • Netejar i ventilar els espais interiors després de cada activitat i canvi de grup.
 • No es podran compartir objectes ni el menjar.
 • No hi haurà excursions.
 • Preu: 80€/ setmana, 5% descompte per a socis
A part de les importants i significatives mesures, que tant els monitors com els nens anaven a haver de dur a terme, el Casal només era possible si Castelldefels entrava i continuava en Fase 3 i havia garantia d’un mínim de 30 nens per setmana.